Home Biznis BH Telecom traži graditelje, izgradnja na 30 lokacija u FBiH

BH Telecom traži graditelje, izgradnja na 30 lokacija u FBiH

0

Kompanija je pozvala zainteresovane kompanije da dostave inicijalne ponude za nabavku usluga, roba i radova.

Tender je podijeljen na dva lota, od kojih jedan obuhvata izgradnju fotonaponskih sistema na deset lokacija prenosivih outdoor baznih stanica radio pristupne mreže, a drugi na 20 lokacija indoor baznih stanica radio pristupne mreže.

Ponude je moguće dostaviti do 13. marta.

(avaz)

Adblock test (Why?)