Home Biznis BiH dobila prosječnu cijenu depozita banaka

BiH dobila prosječnu cijenu depozita banaka

0

Sastanak Koordinacije bankarske supervizije na kojem je podržano usvajanje Metodologije za izračun referentne stope prosječnog troška finansiranja banaka u BiH (RSTF) održan  je u četvrtak u Sarajevu.

Cilj ove metodologije je da se utvrde referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i da se domaćim bankama ponudi izbor korištenja ovih stopa, kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom.

Korištenjem ovih stopa u slučaju kada se finansiranje vrši pretežno iz domaćih izvora, banke bi bile u mogućnosti bolje upravljati kamatno induciranim kreditnim rizikom, te bi se ublažili rizici po cjelokupnu finansijsku stabilnost, poboljšali uslovi funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, te osigurao viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i investitora, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Sastankom je predsjedavao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine  Senad Softić, a prisustvovali su direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine  Jasmin Mahmuzić i direktor Filijale Sarajevo Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Alma Kešo.

(
/
)

Adblock test (Why?)