Home Biznis CBBiH – Finansijska edukacija i inkluzija mladih doprinosi finansijskoj stabilnosti

CBBiH – Finansijska edukacija i inkluzija mladih doprinosi finansijskoj stabilnosti

0

Za Centralnu banku BiH (CBBiH), kao instituciju zaduženu za sprovođenje monetarne politike u BiH, finansijska edukacija i inkluzija mladih predstavlja društveno odgovoran zadatak koji doprinosi finansijskoj stabilnosti, kako pojedinca, tako i društva, istaknuto je danas u Sarajevu tokom okruglog stola u CBBiH.

Na tom skupu su predstavljeni rezultati pilot-projekata prijenosa znanja o pružanju usluge finansijske edukacije, u koji su uključeni nastavnici i učenici tri sarajevske srednje škole – Ekonomske škole, Poslovno-komercijalne i trgovačke škole i Treće gimnazije, a koji realizira CBBiH kroz ciljane edukativne aktivnosti uz podršku Razvojnog instrumenta Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE).

Viceguvernerka CBBiH Ernadina Bajrović je navela da su dugi niz godina uključeni u program finansijske edukacije i inkluzije, te podsjetila da CBBiH ove godine obilježava 25 godina od osnivanja.

– Osim što smo sve zadatke definisane zakonom izvršavali profesionalno, nastojali smo svoju ulogu izvršavati na društveno odgovoran način uključujući aktivnosti kao što je finansijska edukacija i unapređenje finansijske inkluzije jer smo svjesni da korisnik finansijskih usluga predstavlja važan faktor stabilnosti ukoliko je dobro upućen u finansijski sistem, poznaje finansijske instrumente i upravlja odgovorno svojim finansijama – navela je Bajrović.

Najveća potvrda za to, kako je dodala, bila je globalna finansijska berza 2008. godine, nakon koje je bilo jasno da je jedna od najslabijih karika u procesu bila sam korisnik finansijskih usluga. Anketiranje i upoređivanje podataka iz dostupnih izvora, poput Centralnog registra kredita, ukazalo je na postojanje velikog broja ljudi sa izuzetnim kreditnim zaduženjima na više mjesta, a sa gotovo nikakvim znanjem o upravljanju ličnim finansijama.

Osnovni cilj ovih aktivnosti CBBiH, kako je istaknuto, jeste razmjena iskustva u pružanju finansijske edukacije, kreiranje osnova početnog kurikuluma, te pilot obuka nastavnika i učenika sa ciljem ispitivanja potreba, iznalaženja odgovarajuće prakse i mogućnost uvođenja finansijske edukacije u školske (srednje škole) kurikulume u obliku nastavnih ili vannastavnih aktivnosti.

– Cilj pilot projekta bio je da probamo dobiti odgovor na dva pitanja, da li je koncept odgovarajući, te koliki je zaista interes srednjih škola za ovakvu vrstu edukacije. Rezultati tog prvog pokušaja su više nego ohrabrujući – istakla je Bajrović.

Finansijska pismenost posebno mladih ljudi, po riječima člana tima za finansijsku edukaciju CBBiH Almira Salihovića, neophodna je da bi se adekvatno nosili sa izazovima u životu. Prilikom ranijih posjeta, kako je dodao, srednjoškolce je zanimalo da saznaju više o CBBiH, novcu, štednji, finansijskim uslugama na tržištu (poput računa, kredita, platne kartice isl).

Na finansijskom tržištu, kako je istaknuto, stalno se razvijaju nove usluge i instrumenti, ali se pojavljuju i novi rizici, čime kontinuirana finansijska edukacija dobija na značaju.

/

Adblock test (Why?)