Home Biznis Guverner Centralne banke BiH: Ne očekujemo značajan rast domaćih kamatnih stopa

Guverner Centralne banke BiH: Ne očekujemo značajan rast domaćih kamatnih stopa

0

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić rekao je danas na sastanku guvernera centralnih banaka regiona u Rijeci da nema indikacija da su bankama u BiH poskupili najznačajniji domaći izvori finansiranja, uprkos rastu referentnih stopa u evrozoni.

Softić pojašnjava da je glavni razlog za to orijentisanost na domaće izvore finansiranja, koji nisu vezani za referentne stope u evrozoni.

On kaže da na taj način banke održavaju profitnu maržu, jer se ni kamatne stope na već ugovorene kredite sa varijabilnom stopom ne mogu podići u skladu sa procijenjenom percepcijom rasta kreditnog rizika kod dijela svojih klijenata, zbog mogućeg pogoršanja kvaliteta portfolija.

Softić ističe da ne postoji ni značajna potražnja za novim kreditima, jer su klijenti, pogotovo sektor stanovništva, svjesni efekata visoke inflacije na realni raspoloživi dohodak i profitabilnost.

“Zbog toga ne vidimo ni naglašen, niti sistematski rast kamatnih stopa na nove kredite. Iako se ne očekuje značajan rast domaćih kamatnih stopa u kratkom roku”, rekao je Softić.

Tokom diskusije, Softić je komentarisao monetarnu politiku Centralne banke BiH, navodi se u saopštenju.

Tom prilikom, potvrdio je opredijeljenost Banke za harmonizacijom politike obavezne rezerve sa politikom Evropske centralne banke, vodeći računa o razlikama primarnog cilja monetarnih politika i Evropske banke i Centralne banke BiH, trendovima u domaćem bankarskom sektoru i makroekonomskom okruženju.

Skup guvernera centralnih banaka regiona organizovali su Hrvatska narodna banka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, a osim Softića, prisustvovali su i guverneri centralnih/narodnih banaka Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, predstavnici privrede i javnog sektora Hrvatske, te profesori i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.

Adblock test (Why?)