Home Banjaluka Kancerogeni piralen u Banjaluci: Dozvoljena količina 0,02 miligrama, a pronađeno 2.800!

Kancerogeni piralen u Banjaluci: Dozvoljena količina 0,02 miligrama, a pronađeno 2.800!

0

Dozvoljena količina piralena je 0,2 miligrama u suhom tlu, a na pojedinim dijelovima zemljišta u Banjaluci pronađeno je 2.800 miligrama, što govori o ekološkoj katastrofi u Banjaluci.

Tatjana Nišić, kooridinator ekološke inspekcije, rekla je da se danas predstavljaju rezultati koje je objavila Dekonta 18. novembra ove godine, a dodaje da su svi bili iznenađeni što novinari nisu bili pozvani na tu prezentaciju.

„Ja sam inspektor koji je tokom 2019. godine radila monitoring, tri monitoringa u kojem su u prvom i trećem monitoringu dokazane ekstremno visoke vrijednosti zagađenja piralenom u Incelu. Kao inspektor ja sam na vrlo grub i brutalan način uklonjena na ljeto 2020. godine iz tima za piralen i samim tim bila sam spriječena da saznam šta se u tom timu dalje dešava“, rekla je na pres konferenciji Tatjana Nišić.

Ona dodaje da su na prezentaciju Dekonte, koja je održana u novembru mjesecu, predstavljeni drugačiji podaci od onih koje je ista Dekonta predstavila 2020. godine. Ističe da je taj treći monitoring potvrda svega onoga što je ekološki inspektor radio tokom 2019. godine.

Tihomir Dakić iz Centra za životnu sredinu predstavio je informacije o zagađenju piralenom i uticajem piralena na okolinu i zdravlje ljudi.

„Polihlorovani bifenili (PCB) su jedinjenja koja se ne pojavljuju u prirodnom u okruženju. Zbog mogućih posljedica po zdravlje i životnu sredinu, PCB-e je zabranila većina država od 1972. godine. Međutim, PCB spadaju u dugotrajne organske zagađujuće materije, što znači da dugo opstaju u životnoj sredini i organiznima, kao i da imaju toksična dejstva, rekao je Dakić, predstavljajući Elaborat o uticaju piralena na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je dobio direktno poruke da se ne bavi ovom temom, ali je dodao da on i njegovi saradnici neće odustati od ove teme.

Stanivuković je istakao da je piralen nešto što se trenutno očima ne vidi, te ne posjeduje dovoljno znanja o njemu.

“Privatni interes i krupni kapital je toliko snažan da je potisnuo ovu temu. Ne samo ovu temu nego je potisnuo i ljude iz Centra za životnu sredinu, zatim, postupajuću inspektoricu i ljude koji su htjeli da otkriju istinu. Smatram snagom nove gradske administracije i uprave to što je vratila sve ljude koji su bili izbačeni i pokazala spremnost da se bori za istinu, bez obzira na to koliko teška i problematična bila i ponosan sam na takav grad jer smo ga takvog najavljivali”, naveo je Stanivuković i rekao je da će Grad uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti.

Buka