Home Biznis Murphy: Politika u BiH podriva privredu, na sreću privatni sektor preuzima vođstvo

Murphy: Politika u BiH podriva privredu, na sreću privatni sektor preuzima vođstvo

0

On je istaknuo da kao predstavnik američkih privrednika u Bosni i Hercegovini, AmCham, između ostalog, radi na promovisanju američkih standarda transparentnosti, odgovornosti i dobrog upravljanja u poslovnoj praksi.- Biću iskren s vama. Ovo nije lak poduhvat. Članovi AmChama stalno mi govore da je, po njima, korupcija jedan od najvećih problema kada je u pitanju poslovanje u BiH. Korupcija povećava troškove i rizike poslovanja. Odvraća strana ulaganja, omogućuje manipulisanje cijenama, guši ekonomski rast i razvoj i potkopava vladavinu prava. Nažalost, politički čelnici u BiH nastavljaju blokirati značajne reforme potrebne za rješavanje problema korupcije i uživanja rente ili parazitiranja koji podrivaju privredu u zemlji, rekao je Murphy i dodao:

– Na sreću, umjesto da čekaju da politički čelnici djeluju u najboljem interesu građana, neki čelnici u privatnom sektoru preuzimaju vođstvo i dobrovoljno usvajaju više standarde dobrog upravljanja i transparentnosti. Zahvaljujući AmChamu BiH i uz velikodušnu podršku Centra za međunarodno privatno poduzetništvo, nevladine organizacije sa sjedištem u SAD, Inicijativa za poslovni integritet pružila je polaznicima znanje i vještine koji su im potrebni za implementaciju sveobuhvatnih programa usklađenosti u njihovim kompanijama.

On se zahvalio kompanijama koje su učestvovale u ovoj inicijativi.

– Obavezujući svoje osoblje i svoje resurse za uspostavljanje programa usklađenosti, postavljate primjer ovdašnjoj poslovnoj zajednici. Vaše će kompanije poslužiti kao dokaz da je moguće poslovati s dobiti bez učestvovanja u endemskoj korupciji i povezanosti sa interesnim mrežama koje haraju ovom zemljom. Nadam se da će ostali članovi AmChama biti inspirisani vašim uspjehom i odlučiti da se pridruže sljedećem ciklusu Inicijative poslovnog integriteta, kaže Murphy i nastavlja:

– Vas ovdje ne moram uvjeravati zašto je važno ulagati u program usklađenosti, ali mislim da vrijedi ponoviti neke od mnogih prednosti poslovnog integriteta. Prvo, najjednostavnije rečeno, dobro je za posao.

Naveo je da je Globalna studija Udruženja ovlaštenih revizora za finansijske prevare (Association of Certified Fraud Examiners) iz 2020. pokazala da organizacije svake godine izgube pet posto svojih prihoda zbog prevara i korupcije.

– Pet posto. U međuvremenu, kompanije koje provode opsežan program poslovnog integriteta mogu smanjiti te gubitke za 50 posto ili više. Ovakvi nalazi dokazuju da poslovni integritet direktno utiče na poslovni rezultat kompanija. Robusni program poslovnog integriteta služi kao izvrstan alat za upravljanje rizikom. Implementacijom pravila i postupaka koji otežavaju lošim akterima da se izvuku s lošim ponašanjem, kompanije gube manje novca zbog prevara i zloupotreba, smanjuju izloženost pravnim posljedicama zbog kršenja zakona ili poreskih malverzacija, smanjuju operativne troškove učinkovitijim trošenjem svojih resursa i štite se od reputacijskih rizika. Drugim riječima, dobro upravljanje znači dobar posao.

Američki ambasador kaže da u BiH poslovni integritet ima određene specifične komponente.

– Pored antikorupcijskih programa i opšte usklađenosti, poslovni integritet ovdje zahtijeva izbjegavanje izloženosti sankcioniranim pojedincima, kompanijama i pravnim subjektima. To takođe znači da se treba pobrinuti da vaša kompanija ne radi na niti investira u državnu imovinu bez čvrste pravne osnove. Konačno, prema presudi Ustavnog suda, državni parlament mora riješiti pitanje državne imovine kao pravno pitanje tako da takva imovina može biti produktivno korištena u ekonomske svrhe. Međutim, zasad, to pitanje ostaje neriješeno, te nijedna kompanija ne želi biti upletena u pravnu bitku zbog ulaganja u imovinu čije vlasništvo nije utvrđeno, rekao je Murphy.

– Drugo, sveobuhvatan program usklađenosti brzo postaje preduslov za privlačenje partnera i investitora iz SAD, Evrope i generalno Zapada. Ove multinacionalne kompanije sve više očekuju od domaćih kompanija da posjeduju program poslovnog integriteta čak i prije uzimanja u razmatranje uspostave partnerskog ili investicijskog odnosa. Kvalitetan program usklađenosti takođe čini kompaniju atraktivnijom zajmodavcima koji žele upravljati vlastitom izloženošću riziku. Da sumiram, posjedovanje programa poslovnog integriteta i usklađenosti predstavlja značajnu prednost za kompanije koje se žele proširiti na međunarodna tržišta ili pronaći strane partnere. Treće, kompanija koja posjeduje kulturu poslovnog integriteta je kompanija za koju radnici žele raditi, kaže Murphy.

On navodi da kvalitetan program usklađenosti osigurava da se standardi konzistentno primjenjuju i poštuju, te predstavlja podršku etičkom poslovnom okruženju zasnovanom na zaslugama.

– U Bosni i Hercegovini danas ne samo mladi ljudi, nego i cijele porodice profesionalaca takođe biraju da se isele i grade svoj život drugdje. Ne odlaze oni samo zbog većih plaća. Radnici napuštaju Bosnu i Hercegovinu da bi radili u kompanijama gdje ih upošljavaju i unapređuju na osnovu njihovih vještina i postignuća, a ne njihovog prezimena ili političkog opredjeljenja. Oni žele imati priliku da rade svoj posao bez da moraju platiti mito ili biti prisiljeni na kršenje pravila. Kompanije članice AmChama stalno navode zapošljavanje i zadržavanje radnika kao najveću prepreku razvoju. Na ovom konkurentnom tržištu rada, kompanija koja radi transparentno, s integritetom, u boljoj je poziciji pri zapošljavanju i zadržavanju talentovane radne snage. A talenta je mnogo ovdje, u BiH, ako ga zemlja želi zadržati, rekao je Murphy.

Poručio je da “ako korupcija i dalje bude cijena koja se prihvata da bi se poslovalo u BiH, to će ubiti ekonomsku budućnost ove zemlje”.

(
)

Adblock test (Why?)