Home Biznis Ovo su novi članovi Uprave Elektroprivrede BiH

Ovo su novi članovi Uprave Elektroprivrede BiH

0

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Za vršioce dužnosti članova Uprave imenovani su Sanel Buljubašić (generalni direktor), Fahrudin Tanović (direktor za proizvodnju), Amra Ohranović (direktor za pravne poslove i ljudske resurse), Harun Gadžo (direktor za kapitalne investicije), Edisej Sjerotanović (direktor za distribuciju), Nevad Ikanović (direktor za snabdijevanje i trgovinu), te Sanela Jurišić (izvršni direktor za ekonomske poslove). Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovo privrednog društva za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave, radi gubitka povjerenja dioničara.

(
)

Adblock test (Why?)