Home Biznis Poslodavci predstavili delegaciji MMF-a inicijative za poboljšanje poslovnog ambijenta

Poslodavci predstavili delegaciji MMF-a inicijative za poboljšanje poslovnog ambijenta

0

Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH), Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević, razgovarali su danas sa šeficom Misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Alinom Iancu i rezidentim predstavnikom MMF u BiH Andrewom Jewelom o ekonomskim  trendovima u FBiH, te mogućnostima unapređenja ekonomije.

Predstavnici UPFBiH na sastanku su iznijeli svoju ocjenu o ekonomskoj situaciji i efektima pandemije Covid-19 na privredu, uticaju i efektima mjera za pomoć privredi u kontekstu pandemije, sektorima pogođenim pandemijom. Također su dali svoje ocjene oporavka privrede, koliko je oporavak snažan i šta su njegovi glavni pokretači, uticaju pandemije na tržište rada i mogućnostima za njegov opravak.

Prenijeli su ocjene i stavove UPFBiH o prekidima u lancima snabdijevanja, kao i procjene trendova u pogledu inflacije, cijena energenata i hrane, kao i uticaja viših cijena električne energije na proizvodnju. Na kraju su date ocjene poslovnog okruženja, glavnih izazova u tom segmentu i mogućnosti poboljšanja te procesa digitalizacije i zelene ekonomije.

Predstavnici UPFBiH informirali su članove delegacije MMF-a o aktivnostima Udruženja na poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH, a koje imaju za cilj smanjenje opterećenja na privredu, očuvanje radnih mjesta, jačanje privrede i poboljšanje socijalnog položaja radnika.

Predstavnicima MMF su predstavljene inicijative i prijedlozi UPFBiH koji su u proteklom periodu upućeni Vijeću ministara BiH i Vladi Federacije BiH, sa pratećim analizama u kojima su jasno istaknuti benefiti inicijativa i prijedloga, kako za uposlenike i poslodavce tako i za budžete, saopćeno je iz UPFBiH.

/

Adblock test (Why?)