Home Biznis PUFBiH: Javni prihodi za prva četiri mjeseca viši za 16,3 posto

PUFBiH: Javni prihodi za prva četiri mjeseca viši za 16,3 posto

0

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april ove godine uplatili su 2.111.459.444 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 295.889.165 KM, ili za 16,30 posto, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH (PUFBiH).

U strukturi javnih prihoda za prva četiri mjeseca ove godine porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 238.387.266 KM; porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica u iznosu 183.486.617 KM; porez na promet nepokretnosti i prava u iznosu 28.086.020 KM; porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 20.552.280 KM; zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 161.406 KM; takse i naknade su naplaćene u iznosu 230.980.323 KM; novčane kazne u iznosu 17.872.643 KM; članarine su naplaćene u iznosu 4.055.661 KM, te ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.870.159 KM.

U periodu januar-april ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.385.865.772 KM.

U strukturi doprinosa u tom periodu naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 777.780.097 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 544.638.779 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 63.446.895 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 30. aprila ove godine bio je 534.160. Taj broj veći je za 11.909 u odnosu na podatak od 30. aprila 2021. godine kada je broj zaposlenih bio 522.251.

Broj zaposlenih na dan 30. aprila ove godine veći je za 2.841 u odnosu na podatak od 31. marta ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.319, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

/

Adblock test (Why?)