Home Vijesti Rukovodioci sami sebi daju vozilo 24 sata dnevno na korištenje

Rukovodioci sami sebi daju vozilo 24 sata dnevno na korištenje

0

BANJALUKA – Na nivou institucija Bosne i Hercegovine više od 150 funkcionera službeno vozilo koristi 24 časa, a zanimljivo je da rukovodilac institucije sam sebi odobrava korištenje vozila bez ikakve saglasnosti i kontrole organa koji ga je imenovao.

Zbog ovoga, a i činjenice da u institucijama koje imaju svega desetak zaposlenih čak tri rukovodioca imaju na raspolaganju vozilo 24 časa, zatražena je izmjena Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH na način da se utvrdi jasan kriterijum ko u skladu sa svojim službenim ovlaštenjima ima pravo na korištenje službenog vozila 24 sata dnevno, a ne da institucije samostalno odlučuju o ovome. Trenutno, možda i najveći problem je taj što rukovodilac institucije sam sebi odobrava korištenje vozila, ali i ostalima, i to bez ikakvog kriterijuma.
“Nedopustivo je da rukovodilac organa to uređuje posebnim aktom unutar organa uprave s obzirom na to da Savjet ministara BiH ima ovlaštenja da to uredi. Očekujem da inicijativa dobije podršku i da Savjet ministara BiH natjeramo da to uredi. U skoro svim institucijama s obzirom na nacionalnu strukturu imamo situaciju da i prvi i drugi i treći čovjek imaju vozilo 24 sata bez ikakve kontrole. To koriste kao privatno vozilo i za privatne potrebe. To je nedopustivo”, rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji je pokrenuo ovu inicijativu za izmjenu ovog pravilnika.
Inicijativa je uslijedila nakon što je stigao odgovor od 68 institucija sa nivoa BiH u vezi sa službenim vozilima, a iz kojih se može zaključiti da postoje i neki pozitivni primjeri. Recimo, u Centralnoj banci BiH niko nema pravo na korištenje vozila 24 sata jer smatraju da za tim nema potrebe.
“Radno vrijeme je definisano i nije problem korištenje vozila. Šta će nekome vozilo poslije radnog vremena? Ako postoji trunka političke i ljudske odgovornosti, inicijativa će dobiti podršku”, rekao je Mehmedović.
Ono što je zanimljivo jeste da je odmah nakon što je inicijativa upućena u parlament BiH, Administrativna komisija odobrila sekretarima da koriste vozilo 24 sata dnevno, iako za tim nema nikakve potrebe, jer tačno se zna koje je radno vrijeme u parlamentu BiH.
U tekstu same inicijative navedeno je da vozilo 24 sata treba da dobiju samo štićene osobe, te da se za vozila koja se koriste 24 časa dnevno troše desetine miliona KM kako za kupovinu, tako i za kasko osiguranje, gorivo, parking registraciju, servisiranje itd.
Iz odgovora na poslaničko pitanje vidljivo je da u Agenciji za poštanski promet BiH, recimo, koja ima 13 zaposlenih, trojica rukovodilaca imaju službeno vozilo na raspolaganju 24 sata.
Slično je i u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH koja zapošljava ukupno 17 osoba, a koja je takođe stavila tri službena vozila svojim rukovodiocima 24 sata dnevno na raspolaganje.
Postojećim pravilnikom definisano je da korištenje službenog vozila kontinuirano tokom 24 sata dnevno rukovodilac institucije odobrava posebnim aktom te da ukoliko službenim aktom upravlja samo jedno lice, u putni nalog se upisuje mjesečna kilometraža, a relacije u toku mjeseca navode se samo za putovanja koja podrazumijevaju putovanja duža od 80 kilometara.
Adblock test (Why?)