Home Vijesti Stanovništvo BiH u sredini po bogatstvu u svijetu

Stanovništvo BiH u sredini po bogatstvu u svijetu

0

SARAJEVO – Prema procjenama časopisa “Global Finance Magazin” za 2023. godinu, od 193 najbogatije zemlje na svijetu, Bosna i Hercegovina je zauzela 83 poziciju.

Ona je napredovala na ovoj listi za pet mjesta u odnosu na prethodnu godinu.
Na prvom mjestu najbogatijih zemalja svijeta nalazi se Irska, drugi je Luksemburg, a treći Singapur, a zatim slijedi Katar, Makao, UAE, Švajcarska, Norveška, SAD, te listu najboljih 10 zatvara San Marino.
Od zemalja regiona, najbogatija je, prema procjeni autora ovog teksta, Slovenija, koja zauzima 37. mjesto, pa slijede Hrvatska, koja je 49, Crna Gora 68, Srbija 72, Sjeverna Makedonija 80, te Albanija 89.
Autor teksta koji je izašao prije nekoliko dana, navodi da, ako se uzme u obzir bruto domaći proizvod jedne nacije – zbir svih dobara i usluga koje je država proizvela tokom jedne godine – onda bi se moralo zaključiti da su najbogatije nacije upravo one sa najvećim BDP-om: SAD, Kina, Japan i Njemačka.
“Ali kako bi se ekonomije, na primjer, Singapura ili Luksemburga ikada mogle mjeriti sa ekonomijom takvih moćnih zemalja kada su one samo male tačke na mapi svijeta? Korištenje BDP-a po glavi stanovnika i dalje predstavlja problem: isti prihod može da kupi veoma malo u nekim zemljama i da ide mnogo dalje u drugim, gdje osnovne potrepštine – hrana, odjeća, smještaj ili zdravstvena zaštita – koštaju daleko manje. Da bismo procijenili koliko su građani jedne zemlje bogati, neophodno je razumjeti koliko mogu da kupe. Zbog toga, kada se uporedi BDP po stanovniku po zemljama, on treba da bude prilagođen paritetu kupovne moći, što nam pomaže da uzmemo u obzir stope inflacije i cijene robe i usluga na svakom mjestu”, piše autor, koji je pomoću podataka Međunarodnog monetarnog fonda napravio listu.
Dodaje da je zbog toga, dugoročno gledano, bolje ne samo biti bogat, nego biti egalitaran.
“Previše ekonomske nejednakosti guši rast za sve, politička nestabilnost je vjerovatnija, troškovi zdravstvene zaštite i stope smrtnosti su veći, kao i stope kriminala i korupcije. Biti bogat u siromašnoj zemlji takođe ima troškove”, navodi se u tekstu “Global Finance Magazina”, u kojem su obuhvaćene 193 države svijeta.
Ekonomista Igor Gavran za “Nezavisne” kaže da bi se ovi podaci mogli smatrati dobrim da se BiH nalazi u Africi, jer su skoro sve zemlje iz Evrope ispred nas.
“Podatak je i dalje veoma loš, neovisno o pomjeranju naviše. Posebno je problematičan kriterijum BDP-a po glavi stanovnika, koji, čak i ako uzmemo u obzir paritet kupovne moći, ne govori mnogo o raspodjeli i distribuciji, odnosno životnom standardu prosječnog građanina. Takođe, masovno iseljavanje stanovništva iz BiH može donijeti još viši teoretski BDP po glavi stanovnika, jer je tih stanovnika sve manje, a da se apsolutno ništa u državi ne poboljšava, već naprotiv, stanje je sve gore”, naveo je Gavran.
Dodao je da drugi mogući razlog ove promjene u rangiranju može biti dodatno nazadovanje nekih drugih država, a ne napredak BiH, što opet znači da nije bilo poboljšanja položaja naših građana i njihovog životnog standarda.
“Ukratko, za jednu evropsku državu koja ima značajne prirodne, ljudske i druge potencijale i nalazi se na veoma povoljnoj geografskoj poziciji kao BiH, ova pozicija je veoma loša, a pozicija njenih građana, odnosno efekti koje ona ima na njihov standard je vjerovatno još lošija. Potrebno je mnogo više napredovati da bi se moglo govoriti o nekim konkretnim pozitivnim promjenama”, zaključio je Gavran.
Adblock test (Why?)