Home Vijesti Uskoro zabrana izvoza starih automobila van EU?

Uskoro zabrana izvoza starih automobila van EU?

0

Prođe li prijedlog koji je Evropska komisija predstavila u četvrtak, stari, dotrajali automobili ne bi se više mogli prodavati van EU i doprinositi nebezbjednosti na putevima i zagađenju okoline u trećim zemljama, a umjesto toga trebalo bi ih reciklirati.

“Sljedećih će godina na tržište doći sve više automobila s nultim emisijama, čime će se povećati potražnja za vrijednim primarnim materijalima. Današnjim će se prijedlogom osigurati recikliranje i ponovna upotreba što većeg broja tih materijala, čime će se omogućiti novi život sastavnim dijelovima naših automobila i znatno smanjiti ekološki otisak putničkog saobraćaja”, izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timermans, nadležan za evropski Zeleni plan.
Komisija je predložila uredbu koja bi zamijenila postojeće direktive o otpadnim vozilima i o mogućnosti ponovne upotrebe i recikliranja. Komisija tvrdi da bi novi propisi doveli do godišnjeg smanjenja emisija CO2 za 12.3 miliona tona do 2035, bolju valorizaciju 5.4 miliona tona materijala i povećanu ponovnu upotrebu ključnih sirovina.
“Sprovođenje uredbe dovešće do dugoročne uštede energije u fazi proizvodnje, smanjenja zavisnosti o uvoznim sirovinama i promovisanja održivih i kružnih poslovnih modela”, navodi Komisija.
Osim privrednih, ekoloških i socijalnih koristi za EU, uredba bi doprinjela većoj sigurnost na putevima u trećim zemljama jer bi spriječila izvoz isluženih automobila i smanjila zagađenja u zemljama koje uvoze takve automobile. Svake godine više od šest miliona vozila u Evropi dostigne kraj svog životnog vijeka.
Automobilska industrija postaće najveći potrošač ključnih sirovina koje se upotrebljavaju u trajnim magnetima e-motora u Evropi. Stoga je jačanje otpornosti EU na poremećaje u lancu snabdijevanja i smanjenje njegove zavisnosti od uvoza tih sirovina ključno za prelazak na vozila s nultim emisijama štetnih gasova.
Prema prijedlogu nove uredbe, proizvođači automobila moraće osigurati jasna i detaljna uputstva za rastavljanje vozila i o tome kako zamijeniti i ukloniti dijelove i komponente tokom upotrebe i na kraju životnog vijeka vozila, prenosi “AutoBlog”. Najmanje 25 odsto plastike u novim automobilima moraće se dobiti od recikliranja, a od toga najmanje 25 odsto mora biti reciklirano iz vozila na kraju životnog vijeka.
Područje primjene tih mjera postepeno će se proširiti na nove kategorije kao što su motocikli, kamioni i autobusi, čime će se osigurati sveobuhvatnija pokrivenost.
O prijedlogu Komisije sada odlučuju Veće EU i Evropski parlament.
Adblock test (Why?)