Home Biznis Vlada FBiH će u najkraćem roku uputiti u parlamentarnu proceduru set fiskalnih...

Vlada FBiH će u najkraćem roku uputiti u parlamentarnu proceduru set fiskalnih zakona

0

Kako je navedeno u zaključku, Vlada Federacije BiH će u najkraćem roku uputiti u parlamentarnu proceduru set fiskalnih zakona, koji se tiču rasterećenja privrede.

Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o amandmanima na Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, koje je podnio Klub poslanika HDZBiH-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

S obzirom da su pojedini predloženi kandidati za poziciju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo dostavili izjavu o neprihvatanju funkcije, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Sedada Avdića, Samira Čorbe, Affana Ćehajića, Alme Zildžić, Faruka Hadžića i Zorana Marijanovića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. U obrazloženju Ministarstva, između ostalog, navode da je donošenje ove odluke potrebno radi kontinuiteta u radu organa upravljanja i poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, kao javnog preduzeća od državnog interesa.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je i nova odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Željka Petrovića za vršioca dužnosti predsjednika, te Igora Josipovića, Ahmeda Mušije, Nermina Bojčića i Nermina Jašarevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca. U obrazloženju Ministarstva navode da je donošenje nove odluke potrebno zbog tehničke pogreške u prethodno donesenoj odluci, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Adblock test (Why?)